Podatność CVE-2006-2509


Publikacja: 2006-05-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in login.php in YourFreeWorld.com Short Url & Url Tracker Script allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the id parameter.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Yourfreeworld -> Short url and url tracker script 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/434530/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/18046

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top