Podatność CVE-2006-2547


Publikacja: 2006-05-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the sapdba command in SAP with Informix before 700, and 700 up to patch 100, allows local users to execute arbitrary commands via unknown vectors related to "insecure environment variable" handling.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Local PrivilegeEscalation in SAP sapdba Command
Leandro Meiners
25.05.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SAP -> Sapdba 

 Referencje:
http://lists.grok.org.uk/pipermail/full-disclosure/2006-May/046130.html
http://securityreason.com/securityalert/941
http://securitytracker.com/id?1016122
http://www.cybsec.com/vuln/CYBSEC_Security_Pre-Advisory_Local_Privilege_Escalation_in_SAP_sapdba_Command.pdf
http://www.securityfocus.com/archive/1/434534/30/4890/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/18028
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1861
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26526

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top