Podatność CVE-2006-2568


Publikacja: 2006-05-24   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in addpost_newpoll.php in UBB.threads 6.4 through 6.5.2 and 6.5.1.1 (trial) allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the thispath parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Ubbcentral -> Ubb.threads 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/18075
http://www.ubbcentral.com/boards/showflat.php/Cat/0/Number/4560078/an/0/page/0#Post4560078
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1915
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26596
https://www.exploit-db.com/exploits/1814

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top