Podatność CVE-2006-2575


Publikacja: 2006-05-24   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The setFrame function in Lib/2D/Surface.hpp for NetPanzer 0.8 and earlier allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via a client flag (frameNum) that is greater than 41, which triggers an assert error.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Pyrosoft inc -> Netpanzer 

 Referencje:
http://aluigi.altervista.org/adv/panza-adv.txt
http://securitytracker.com/id?1016149
http://www.securityfocus.com/archive/1/434908/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/18104
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1939
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26607

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top