Podatność CVE-2006-2583


Publikacja: 2006-05-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in nucleus/libs/PLUGINADMIN.php in Nucleus 3.22 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the GLOBALS[DIR_LIBS] parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Nucleus CMS <= 3.22 arbitrary remote inclusion
rgod
27.05.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nucleus group -> Nucleus cms 

 Referencje:
http://forum.nucleuscms.org/viewtopic.php?t=12304
http://retrogod.altervista.org/nucleus_322_incl_xpl.html
http://securityreason.com/securityalert/951
http://securitytracker.com/id?1016146
http://www.nucleuscms.org/item/3038
http://www.securityfocus.com/archive/1/434837/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/18097
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1936
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26606

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top