Podatność CVE-2006-2675


Publikacja: 2006-05-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in ubbt.inc.php in UBBThreads 5.x and 6.x allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the (1) thispath or (2) configdir parameters.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
UBBThreads 5.x,6.x Multiple File InclusionVulnerabilities.
Mustafa Can Bjor...
31.05.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Ubbcentral -> Ubb.threads 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/985
http://www.securityfocus.com/archive/1/435288/100/0/threaded
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26866

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top