Podatność CVE-2006-2790


Publikacja: 2006-06-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
A package component in Sun Storage Automated Diagnostic Environment (StorADE) 2.4 uses world-writable permissions for certain critical files and directories, which allows local users to gain privileges.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUN -> Storage automated diagnostic environment 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-102305-1
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/2139
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/26899
http://www.securityfocus.com/bid/18266
http://securitytracker.com/id?1016215
http://secunia.com/advisories/20445

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top