Podatność CVE-2006-2806


Publikacja: 2006-06-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The SMTP server in Apache Java Mail Enterprise Server (aka Apache James) 2.2.0 allows remote attackers to cause a denial of service (CPU consumption) via a long argument to the MAIL command.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
JAMES 2.2.0 <-- Denial Of Service
y3dips echo or i...
06.06.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Apache -> James 

 Referencje:
http://advisories.echo.or.id/adv/adv31-y3dips-2006.txt
http://securityreason.com/securityalert/1038
http://www.securityfocus.com/archive/1/435278/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/18138
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26786

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top