Podatność CVE-2006-2830


Publikacja: 2006-06-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in TIBCO Rendezvous before 7.5.1, TIBCO Runtime Agent (TRA) before 5.4, and Hawk before 4.6.1 allows remote attackers to cause a denial of service and possibly execute arbitrary code via the HTTP administrative interface.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Tibco -> HAWK 
Tibco -> Rendezvous 
Tibco -> Runtime agent 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/999884
http://www.tibco.com/resources/mk/rendezvous_security_advisory.txt
http://secunia.com/advisories/20452
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/2155
http://www.securityfocus.com/bid/18301
http://securitytracker.com/id?1016145
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/26939

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top