Podatność CVE-2006-2857


Publikacja: 2006-06-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in index.php in LifeType 1.0.4 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the articleId parameter in a ViewArticle action (viewarticleaction.class.php).

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
LifeType <=1.0.4 \'articleId\' SQL injection
rgod
08.06.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Lifetype -> Lifetype 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1046
http://www.lifetype.net/blog.php/lifetype_development_journal/2006/06/04/important_security_upgrade_lifetype_1.0.5_released
http://www.securityfocus.com/archive/1/435874/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/18264
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/2120
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26916

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top