Podatność CVE-2006-2869


Publikacja: 2006-06-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the CHM unpacker in avast! before 4.7.844 has unknown impact and remote attack vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Alwil -> Avast antivirus 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/18238
http://secunia.com/advisories/20387
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/2115
http://www.avast.com/eng/av4_revision_history.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/26927

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top