Podatność CVE-2006-2909


Publikacja: 2006-06-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Stack-based buffer overflow in the info tip shell extension (zipinfo.dll) in PicoZip 4.01 allows remote attackers to execute arbitrary code via a long filename in an (1) ACE, (2) RAR, or (3) ZIP archive, which is triggered when the user moves the mouse over the archive.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Secunia Research: PicoZip \"zipinfo.dll\" Multiple Archives BufferOverflow
Secunia Research...
19.06.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Picozip -> Picozip 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1104
http://securitytracker.com/id?1016308
http://www.picozip.com/changelog.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/437103/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/437450/100/100/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/18425
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/2330
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/27096

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top