Podatność CVE-2006-2950


Publikacja: 2006-06-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Net Portal Dynamic System (NPDS) 5.10 and earlier allows remote attackers to obtain sensitive information via a direct request to (1) header.php, (2) contact.php, or (3) forum_extender.php, which reveals the path in an error message.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
NPDS <= 5.10 Local Inclusion, XSS, Full path disclosure
gmdarkfig gmail ...
13.06.2006

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
NPDS -> NPDS 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1076
http://www.acid-root.new.fr/advisories/npds510.txt
http://www.securityfocus.com/archive/1/436442/100/0/threaded
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/2233
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/27124

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top