Podatność CVE-2006-2951


Publikacja: 2006-06-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Net Portal Dynamic System (NPDS) 5.10 and earlier allow remote attackers to inject arbitrary web script and HTML via the (1) Titlesitename or (2) sitename parameter to (a) header.php, (3) nuke_url parameter to (b) meta/meta.php, (4) forum parameter to (c) viewforum.php, (5) post_id, (6) forum, (7) topic, or (8) arbre parameter to (d) editpost.php, or (9) uname or (10) email parameter to (e) user.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
NPDS <= 5.10 Local Inclusion, XSS, Full path disclosure
gmdarkfig gmail ...
13.06.2006

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
NPDS -> NPDS 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1076
http://www.acid-root.new.fr/advisories/npds510.txt
http://www.securityfocus.com/archive/1/436442/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/18383
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/2233
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/27123

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top