Podatność CVE-2006-3025


Publikacja: 2006-06-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Cal.PHP3 in Chris Lea Lucid Calendar 0.22 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified parameters. NOTE: the provenance of this information is unknown; the details are obtained from third party information.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Lucid designs -> Lucid calendar 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/18351

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top