Podatność CVE-2006-3077


Publikacja: 2006-06-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in guestbook.cfm in aXentGuestbook 1.1 and earlier allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the startrow parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Axent -> Axentguestbook 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/27160
http://pridels0.blogspot.com/2006/06/axentguestbook-ii-xss-vuln.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top