Podatność CVE-2006-3479


Publikacja: 2006-07-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in the del_block function in modules/Admin/block.php in Nuked-Klan 1.7.5 and earlier and 1.7 SP4.2 allows remote attackers to delete arbitrary "blocks" via a link with a modified bid parameter in a del_block op on the block page in index.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
CSRF in Nuked Klan 1.7 SP4.2
blwood skynet be
13.07.2006

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Nuked-klan -> Nuked-klan 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/27490
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/2615
http://www.securityfocus.com/archive/1/438703
http://secunia.com/advisories/20898
http://securityreason.com/securityalert/1205

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top