Podatność CVE-2006-3598


Publikacja: 2006-07-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in the Sections module for PHP-Nuke allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the artid parameter in a viewarticle op.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Php-nuke -> Sections module 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/438596/100/200/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/27879
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/27501
https://www.exploit-db.com/exploits/5154

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top