Podatność CVE-2006-3652


Publikacja: 2006-07-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 allows remote attackers to bypass file extension filters via a request with a trailing "#" character. NOTE: as of 20060715, this could not be reproduced by third parties.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Isa server 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1016506
http://www.securityfocus.com/archive/1/440105/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/440247/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/440299/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/440446/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/440558/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/18994

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top