Podatność CVE-2006-3725


Publikacja: 2006-07-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Norton Personal Firewall 2006 9.1.0.33 allows local users to cause a denial of service (crash) via certain RegSaveKey, RegRestoreKey and RegDeleteKey operations on the (1) HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SNDSrvc and (2) HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SymEvent registry keys.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Norton Insufficient protection of Norton service registry keys
David Matousek
24.07.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Symantec -> Norton personal firewall 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1241
http://www.matousec.com/info/advisories/Norton-Insufficient-protection-of-Norton-service-registry-keys.php
http://www.securityfocus.com/archive/1/440110/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/18995
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/27764

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top