Podatność CVE-2006-3854


Publikacja: 2006-08-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in IBM Informix Dynamic Server (IDS) 9.40.TC7, 9.40.TC8, 10.00.TC4, and 10.00.TC5, when running on Windows, allows remote attackers to execute arbitrary code via a long username, which causes an overflow in vsprintf when displaying in the resulting error message. NOTE: this issue is due to an incomplete fix for CVE-2006-3853.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Error logging buffer overflow in Informix
NGSSoftware Insi...
19.08.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Informix dynamic database server 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1409
http://www.databasesecurity.com/informix/DatabaseHackersHandbook-AttackingInformix.pdf
http://www.securityfocus.com/archive/1/443133/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/443150/100/0/threaded
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/28381

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top