Podatność CVE-2006-3859


Publikacja: 2006-08-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
IBM Informix Dynamic Server (IDS) allows remote authenticated users to create and overwrite arbitrary files via the (1) LOTOFILE and (2) trl_tracefile_set functions, and the (3) "SET DEBUG FILE" commands.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Multiple Arbitrary File Access (Write/Read) Vulnerabilities
NGSSoftware Insi...
19.08.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Informix dynamic database server 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1408
http://www.databasesecurity.com/informix/DatabaseHackersHandbook-AttackingInformix.pdf
http://www.securityfocus.com/archive/1/443133/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/443216/100/0/threaded
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/28383

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top