Podatność CVE-2006-3877


Publikacja: 2006-10-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in PowerPoint in Microsoft Office 2000, Office 2002, Office 2003, Office 2004 for Mac, and Office v.X for Mac allows user-assisted attackers to execute arbitrary code via an unspecified "crafted file," a different vulnerability than CVE-2006-3435, CVE-2006-4694, and CVE-2006-3876.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Access 
Microsoft -> Excel 
Microsoft -> Excel viewer 
Microsoft -> Frontpage 
Microsoft -> Infopath 
Microsoft -> Office 
Microsoft -> Onenote 
Microsoft -> Outlook 
Microsoft -> Powerpoint 
Microsoft -> Project 
Microsoft -> Publisher 
Microsoft -> Visio 
Microsoft -> WORD 
Microsoft -> Word viewer 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1017030
http://www.kb.cert.org/vuls/id/205948
http://www.securityfocus.com/archive/1/449179/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/20325
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA07-044A.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3977
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2006/ms06-058
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2007/ms07-015
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A220
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A568

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top