Podatność CVE-2006-3883


Publikacja: 2006-07-26   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Gonafish LinksCaffe 3.0 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via (1) the tablewidth parameter in (a) counter.php; (2) the newdays parameter in (b) links.php; and the (3) tableborder, (4) menucolor, (5) textcolor, and (6) bodycolor parameters in (c) menu.inc.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
LinksCaffe 3.0 SQL injection/Command Execution Vulnerabilties
simo64 gmail com
27.07.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Gonafish -> Linkscaffe 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1287
http://securitytracker.com/id?1016584
http://www.securityfocus.com/archive/1/441087/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/19149
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/2983
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/27960

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top