Podatność CVE-2006-3884


Publikacja: 2006-07-26   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in links.php in Gonafish LinksCaffe 3.0 allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the (1) offset and (2) limit parameters, (3) newdays parameter in a new action, and the (4) link_id parameter in a deadlink action. NOTE: this issue can also be used for path disclosure by a forced SQL error, or to modify PHP files using OUTFILE.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
LinksCaffe 3.0 SQL injection/Command Execution Vulnerabilties
simo64 gmail com
27.07.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Gonafish -> Linkscaffe 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1287
http://securitytracker.com/id?1016584
http://www.securityfocus.com/archive/1/441087/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/19149
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/2983
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/27961
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/27962

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top