Podatność CVE-2006-3941


Publikacja: 2006-07-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the daemons for Sun N1 Grid Engine 5.3 and N1 Grid Engine 6.0 allows local users to cause a denial of service (grid service shutdown) and possibly execute arbitrary code using buffer overflows via unknown vectors that cause (1) qmaster or (2) execd to terminate.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUN -> N1 grid engine 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/19218
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-102322-1
http://securitytracker.com/id?1016607
http://secunia.com/advisories/21185
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/28083
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3066
http://www.osvdb.org/27639
http://support.avaya.com/elmodocs2/security/ASA-2006-204.htm
http://secunia.com/advisories/22425

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top