Podatność CVE-2006-4092


Publikacja: 2006-08-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Simpliciti Locked Browser does not properly limit a user's actions to ones within the intended Internet Explorer environment, which allows local users to perform unauthorized actions by visiting a web site that executes a JavaScript window.blur loop to remove focus from the browser window, then pressing CTRL-SHIFT-ESC to invoke the Task Manager.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Simpliciti Locked Browser Jail Breakout Vulnerability
Adam Baldwin
12.08.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.6/10
4.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Simpliciti -> Locked browser 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1365
http://www.securityfocus.com/archive/1/442058/100/100/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/444026/100/100/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/19304
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/28224

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top