Podatność CVE-2006-4124


Publikacja: 2006-08-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The libXm library in LessTif 0.95.0 and earlier allows local users to gain privileges via the DEBUG_FILE environment variable, which is used to create world-writable files when libXm is run from a setuid program.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Lesstif -> Lesstif 

 Referencje:
http://karol.wiesek.pl/files/lesstif-advisory.pdf
http://www.securityfocus.com/bid/19430
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3230
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/28298
https://www.exploit-db.com/exploits/2144

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top