Podatność CVE-2006-4295


Publikacja: 2006-08-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in ascan_6.asp in Panda ActiveScan 5.53.00 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the email parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Panda -> Panda activescan 

 Referencje:
http://lostmon.blogspot.com/2006/08/panda-activescan-xss-vulnerability.html
http://www.securityfocus.com/bid/19471
http://securitytracker.com/id?1016696
http://www.osvdb.org/29147

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top