Podatność CVE-2006-4302


Publikacja: 2006-08-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Java Plug-in J2SE 1.3.0_02 through 5.0 Update 5, and Java Web Start 1.0 through 1.2 and J2SE 1.4.2 through 5.0 Update 5, allows remote attackers to exploit vulnerabilities by specifying a JRE version that contain vulnerabilities.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SUN -> J2SE 
SUN -> Java web start 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-102557-1
http://secunia.com/advisories/21570
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3354
http://www.securityfocus.com/bid/8879
http://www.securityfocus.com/bid/11757
http://www.securityfocus.com/archive/1/382413
http://www.osvdb.org/28109
http://support.avaya.com/elmodocs2/security/ASA-2006-205.htm
http://securitytracker.com/id?1016733
http://securitytracker.com/id?1016732

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top