Podatność CVE-2006-4314


Publikacja: 2006-08-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The manager server in Symantec Enterprise Security Manager (ESM) 6 and 6.5.x allows remote attackers to cause a denial of service (hang) via a malformed ESM agent request.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Symantec Enterprise Security Manager Denial-of-Service Vulnerability
Anthony Bettini
25.08.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Symantec -> Enterprise security manager 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1437
http://securitytracker.com/id?1016728
http://www.securityfocus.com/archive/1/444068/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/19580
http://www.symantec.com/avcenter/security/Content/2006.08.21a.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3353

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top