Podatność CVE-2006-4367


Publikacja: 2006-08-26   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in alltopics.php in the All Topics Hack 1.5.0 and earlier for phpBB 2.0.21 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the start parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
All topics -> All topics hack 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/19682
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/28538
https://www.exploit-db.com/exploits/2248

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top