Podatność CVE-2006-4480


Publikacja: 2006-08-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Incomplete blacklist vulnerability in the nk_CSS function in nuked.php in Nuked-Klan 1.7 SP4.3 allows remote attackers to bypass anti-XSS features and inject arbitrary web script or HTML via JavaScript in an attribute value that is not in the blacklist, as demonstrated using the STYLE attribute of a B element.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Nuked Klan 1.7 SP4.3 : Function Anti-XSS Bypassed
Blwood (blwood s...
02.09.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Nuked-klan -> Nuked-klan 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1478
http://www.securityfocus.com/archive/1/444749/100/0/threaded

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top