Podatność CVE-2006-4511


Publikacja: 2006-10-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Messenger Agents (nmma.exe) in Novell GroupWise 2.0.2 and 1.0.6 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via a crafted HTTP POST request to TCP port 8300 with a modified val parameter, which triggers a null dereference related to "zero-size strings in blowfish routines."

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Novell -> Groupwise messenger 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/796956
http://www.securityfocus.com/bid/20316
http://www.idefense.com/intelligence/vulnerabilities/display.php?id=416
http://support.novell.com/cgi-bin/search/searchtid.cgi?/2974452.htm
http://secunia.com/advisories/22244
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/29319
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3893
http://securitytracker.com/id?1016974

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top