Podatność CVE-2006-4618


Publikacja: 2006-09-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in adodb-postgres7.inc.php in John Lim ADOdb, possibly 4.01 and earlier, as used in Intechnic In-link 2.3.4, allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the ADODB_DIR parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
in-link <=2.3.4 (adodb-postgres7.inc.php) Remote File Inclusion Exploit
Saudi Hackrz
08.09.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
John lim -> Adodb 

 Referencje:
http://adodb.cvs.sourceforge.net/adodb/adodb_official/adodb-postgres7.inc.php?revision=1.1&view=markup
http://prdownloads.sourceforge.net/adodb/adodb492.tgz?download
http://securityreason.com/securityalert/1517
http://www.securityfocus.com/archive/1/445259/100/0/threaded
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/28709

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top