Podatność CVE-2006-4619


Publikacja: 2006-09-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The start update window in update.exe in Avira AntiVir PersonalEdition Classic 7.0 build 151 allows local users to gain system privileges via a "Shatter" style attack on the (1) IParam parameter, and the (2) PBM_GETRANGE and (3) PBM_SETRANGE messages in an unspecified progress bar. NOTE: some details are obtained from third party information.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Avira -> Antivir personal 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/445205/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/445263/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/19843
http://www.securityfocus.com/bid/19889

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top