Podatność CVE-2006-4626


Publikacja: 2006-09-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Heap-based buffer overflow in alwil avast! Anti-virus Engine before 4.7.869 allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted LHA file that contains extended headers with file and directory names whose concatenation triggers the overflow.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Alwil -> Avast antivirus 

 Referencje:
http://www.hustlelabs.com/advisories/04072006_alwil.pdf
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3515
http://www.securityfocus.com/bid/19903
http://secunia.com/advisories/21794

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top