Podatność CVE-2006-4657


Publikacja: 2006-09-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Panda Platinum Internet Security 2006 10.02.01 and 2007 11.00.00 stores service executables under the product's installation directory with weak permissions, which allows local users to obtain LocalSystem privileges by modifying (1) WebProxy.exe or (2) PAVSRV51.EXE.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Panda Platinum Internet Security privilege escalation / bayesian filter control security vulnerabilities
3APA3A (3APA3A S...
12.09.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Panda -> Panda platinum internet security 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1524
http://www.security.nnov.ru/advisories/pandais.asp
http://www.securityfocus.com/archive/1/445479/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/445889/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/19891
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3514

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top