Podatność CVE-2006-4658


Publikacja: 2006-09-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Panda Platinum Internet Security 2006 10.02.01 and 2007 11.00.00 uses sequential message numbers in generated URLs that are not filtered if the user replies to a message, which might allow remote attackers to determine mail usage patterns.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Panda Platinum Internet Security privilege escalation / bayesian filter control security vulnerabilities
3APA3A (3APA3A S...
12.09.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Panda -> Panda platinum internet security 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1524
http://www.security.nnov.ru/advisories/pandais.asp
http://www.securityfocus.com/archive/1/445479/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/19891

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top