Podatność CVE-2006-4666


Publikacja: 2006-09-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple PHP remote file inclusion vulnerabilities in Stefan Ernst Newsscript (aka WM-News) 0.5 beta allow remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the (1) ide parameter in (a) article.php; or the (2) pwfile parameter in (b) delete.php, (c) modify.php, (d) admin.php, or (e) modify_go.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
WM-News v0.5 - Remote File Include Vulnerabilities
erne
12.09.2006

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Stefan ernst -> Newsscript 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1533
http://securitytracker.com/id?1016813
http://www.securityfocus.com/archive/1/445523/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/19886
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3558
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/28813
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/28892

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top