Podatność CVE-2006-4680


Publikacja: 2006-09-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Remote UI in Canon imageRUNNER includes usernames and passwords when exporting an address book, which allows context-dependent attackers to obtain sensitive information.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Canon ImageRunner reveals SMB, IPX, and FTP username/passwords
gunrnr
12.09.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Canon -> Imagerunner 2620 
Canon -> Imagerunner 5020 
Canon -> Imagerunner 6870 
Canon -> Imagerunner 8500 
Canon -> Imagerunner 9070 
Canon -> Imagerunner c3220 
Canon -> Imagerunner c6800 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1538
http://www.securityfocus.com/archive/1/445302/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/445532/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/19865
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3501
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/28795

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top