Podatność CVE-2006-4763


Publikacja: 2006-09-13   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
IBM Lotus Domino Web Access (DWA) 7.0.1 does not expire a client's Lightweight Third-Party Authentication token (LtpaToken) upon logout, which allows remote attackers to obtain a user's privileges by intercepting the LtpaToken cookie.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Session Token Remains Valid After Logout in IBM Lotus Domino Web Access
dave ferguson
18.09.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Lotus domino web access 

 Referencje:
http://lists.grok.org.uk/pipermail/full-disclosure/2006-September/049408.html
http://securityreason.com/securityalert/1571
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=463&uid=swg21245589
http://www.fishnetsecurity.com/csirt/disclosure/ibm
http://www.securityfocus.com/archive/1/445821/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/19966
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/28881

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top