Podatność CVE-2006-4766


Publikacja: 2006-09-13   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in print.php in Stefan Ernst Newsscript (aka WM-News) 0.5 beta allows remote attackers to read arbitrary files via a .. (dot dot) in the ide parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Newsscript version 0.5 (print.php) Local File Inclusion Vulnerability
Daftrix
19.09.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Stefan ernst -> Newsscript 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1574
http://www.securityfocus.com/archive/1/445818/100/0/threaded
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3558

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top