Podatność CVE-2006-4855


Publikacja: 2006-09-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The \Device\SymEvent driver in Symantec Norton Personal Firewall 2006 9.1.0.33, and other versions of Norton Personal Firewall, Internet Security, AntiVirus, SystemWorks, Symantec Client Security SCS 1.x, 2.x, 3.0, and 3.1, Symantec AntiVirus Corporate Edition SAVCE 8.x, 9.x, 10.0, and 10.1, Symantec pcAnywhere 11.5 only, and Symantec Host, allows local users to cause a denial of service (system crash) via invalid data, as demonstrated by calling DeviceIoControl to send the data.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Symantec Norton Insufficient validation of \'SymEvent\' driver input buffer
David Matousek
20.09.2006

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
6.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Symantec -> Client security 
Symantec -> Host ids 
Symantec -> Norton antivirus 
Symantec -> Norton internet security 
Symantec -> Norton personal firewall 
Symantec -> Norton system works 
Symantec -> Pcanywhere 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1591
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/security/Content/2006.09.20a.html
http://securitytracker.com/id?1016889
http://securitytracker.com/id?1016892
http://securitytracker.com/id?1016893
http://securitytracker.com/id?1016894
http://securitytracker.com/id?1016895
http://securitytracker.com/id?1016896
http://securitytracker.com/id?1016897
http://securitytracker.com/id?1016898
http://www.matousec.com/info/advisories/Norton-Insufficient-validation-of-SymEvent-driver-input-buffer.php
http://www.securityfocus.com/archive/1/446111/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/20051
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3636
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/28960

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top