Podatność CVE-2006-4890


Publikacja: 2006-09-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple PHP remote file inclusion vulnerabilities in UNAK-CMS 1.5 and earlier allow remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the dirroot parameter to (1) fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/php/connector.php or (2) fckeditor/editor/dialog/fck_link.php.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
UNAK -> Unak cms 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/20070
http://www.unak.net/forum/viewtopic.php?id=165
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3657
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/28986
https://www.exploit-db.com/exploits/2380

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top