Podatność CVE-2006-4894


Publikacja: 2006-09-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in forms/lostpassword.php in iDevSpot NixieAffiliate 1.9 and earlier allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the error parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
NixieAffiliate all version bypass admin and xss
s3rv3r_hack3r
22.09.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Idevspot -> Nixieaffiliate 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1616
http://www.securityfocus.com/archive/1/446306/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/20084

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top