Podatność CVE-2006-4895


Publikacja: 2006-09-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
IDevSpot NexieAffiliate 1.9 and earlier allows remote attackers to delete arbitrary affiliates via a modified id parameter to delete.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
NixieAffiliate all version bypass admin and xss
s3rv3r_hack3r
22.09.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Idevspot -> Nixieaffiliate 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1616
http://www.securityfocus.com/archive/1/446306/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/20086

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top