Podatność CVE-2006-4901


Publikacja: 2006-09-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Computer Associates (CA) eTrust Security Command Center 1.0 and r8 up to SP1 CR2, and eTrust Audit 1.5 and r8, allows remote attackers to spoof alerts and conduct replay attacks by invoking eTSAPISend.exe with the desired arguments.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
CA -> Etrust audit client 
CA -> Etrust audit datatools 
CA -> Etrust audit policy manager 
CA -> Etrust security command center 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1016909
http://securitytracker.com/id?1016910
http://users.tpg.com.au/adsl2dvp/advisories/200608-computerassociates.txt
http://www.securityfocus.com/archive/1/446611/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/446716/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/20139
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3738
http://www3.ca.com/securityadvisor/blogs/posting.aspx?id=90744&pid=93243&date=2006/9
http://www3.ca.com/securityadvisor/vulninfo/vuln.aspx?id=34618
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/29107

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top