Podatność CVE-2006-4902


Publikacja: 2006-12-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The NetBackup bpcd daemon (bpcd.exe) in Symantec Veritas NetBackup 5.0 before 5.0_MP7, 5.1 before 5.1_MP6, and 6.0 before 6.0_MP4 does not properly check for chained commands, which allows remote attackers to execute arbitrary commands by appending malicious commands to valid commands.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Symantec -> Veritas netbackup client 
Symantec -> Veritas netbackup enterprise server 
Symantec -> Veritas netbackup server 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1017379
http://www.iss.net/threats/247.html
http://www.kb.cert.org/vuls/id/252936
http://www.securityfocus.com/bid/21565
http://www.symantec.com/avcenter/security/Content/2006.12.13a.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4999
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/27638

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top