Podatność CVE-2006-4905


Publikacja: 2006-09-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in index.php in Artmedic Links 5.0 allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the id parameter, which is processed by the readfile function.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Artmedic Links Script Remote File Include Vulnerability
botan
21.09.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Artmedic webdesign -> Artmedic links 

 Referencje:
http://kurdishsecurity.blogspot.com/2006/09/kurdish-security-27-artmedic-links.html
http://securityreason.com/securityalert/1600
http://securitytracker.com/id?1016880
http://www.securityfocus.com/archive/1/446329/100/0/threaded
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/29013

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top